Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg gir deg rett til å velge behandlingssted hvor som helst i Norge. 

Dersom du har blitt henvist til ditt lokale helseforetak fra lege eller andre med henvisningsrett, blir din henvisning rettighetsvurdert. Når du har mottatt brev om at du har rett til helsehjelp og ønsker å bli behandlet annet sted, kan du kontakte sykehuset eller spesialisten der du står på venteliste. Her ber du om at henvisning blir oversendt til Ifocus Øyeklinikk gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg. Ordningen skal kunne gi deg raskere og riktigere behandling som igjen skal resultere i et nytt og bedre liv.

Bare i 2019 benyttet hele 15.800 pasienter i Norge seg av fritt behandlingsvalg. Mange av dem har dermed mottatt raskere helsehjelp samt grepet muligheten til å velge den institusjonene de mener har det beste tilbudet knyttet til deres øyeplager.

Ønsker du mer informasjon og råd, tar du kontakt med fastlegen din, logger deg inn på helsenorge.no eller ringer 23 32 70 00.

Ifocus Øyeklinikk i Haugesund er en av landets største og mest moderne øyeklinikker og er godkjent leverandør av Fritt behandlingsvalg. 

Ifocus Øyeklinikk har i en årrekke behandlet pasienter fra hele landet. Klinikken ligger i andre etasje i det nye Helsehuset midt i Haugesund sentrum. Velger du oss som behandlingssted, betaler du kun egenandel som ved et offentlig sykehus. Resten dekkes av din helseregion. Hos Ifocus Øyeklinikk blir du vurdert og behandlet av erfarne optikere og øyenleger innen kort tid.

Reiser du til og fra offentlig godkjente behandlingssteder, kan du få dekket reiseutgifter i forbindelse med behandlingen mot betaling av en egenandel. For mer informasjon kan du kontakte Pasientreiser.

Er du interessert i å høre mer om oss? Full ut skjemaet under og vi vil kontakte deg så snart vi har mulighet.

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.