GRÅ STÆR OPERASJON

Grå stær er en vanlig aldersutvikling i øyets linse og kalles også katarakt. Grå stær er en uklarhet i øyets linse som kan påvirke vår synsevne. Grå stær øker med økende alder, men kan også ramme yngre helt ned til nyfødte. Det kan også oppstå etter øyeskade eller annen øyesykdom.

Hvordan foregår behandlingen?

Grå stær kan kun behandles operativt. Inngrepet er enkelt og smertefritt og tar kun ca 10 minutter pr. øye. Linsen fjernes og erstattes av en kunstig og klar linse. Vi bruker kun lokal bedøvelse i form av øyedråper ved inngrepet. Øyet er bedøvet, ellers er du ved full bevissthet.

Hva kan man forvente?

De aller fleste oppnår klart og godt syn etter operasjonen. På operasjonsdagen opplever alle varierende grad av tåkesyn, men dagen etter ser de fleste betraktelig bedre. Synet vil gradvis bli bedre etter to-tre dager, men hos noen blir ikke synet helt skarpt før etter at briller er tilpasset.

Hvem kan opereres?

Alle som har fått diagnosen grå stær og har merket avtagende syn eller blendingseffekter ved bilkjøring er kandidat for operasjon. Din fastlege eller optiker kan henvise deg til øyelege for en fullstendig vurdering.

Konsultasjon før behandling:

Hvis du ikke allerede er pasient hos oss, må vi ha en henvisning fra lege eller optiker. Du vil deretter få tildelt ledig time hos oss. Du må nok regne med 1-2 mnd ventetid avhengig av alvorlighetsgrad. Ønsker du å komme raskere til oss, kan du få komme til en privat konsultasjon mot økt egenandel.

Dagene før operasjonen

Tre dager før operasjonen starter du med å dryppe begge øynene fire ganger daglig med to typer øyedråper som foreskrives av øyenlege hos oss. Dette er for å hindre aktiv infeksjon i øynene på operasjosnsdagen. Selv om du bare skal operere ett øye, skal du dryppe begge øyne.

Operasjonsdagen

Møt til oppsatt time i henhold til innkallingsbrev. Øyendråpene du har fått foreskrevet av oss, skal du dryppe begge øynene med om morgenen operasjons dagen. Du kan ta dine faste medisiner. Det er viktig å unngå make-up og ansikts krem på operasjons dagen. Etter inngrepet kan du reise hjem. NB! du kan ikke selv kjøre bil på operasjons dagen. Det opererte øyet/ øynene skal dryppes hver 2. time frem til sengetid med begge typer øyedråper.

Etter operasjonen

1. dag etter operasjonen skal du møte til kontroll hos oss, eller hos egen øyelege. Det er vanlig med en sluttkontroll etter ca. en måned. Du skal fortsette med drypping i 20 dager etter operasjonen. Følg eget dryppe skjema som du får med deg.

Du skal de første 3-4 dagene unngå å gni deg i øynene og løfte tungt.

Du kan dusje, men unngå å få vann/ såpe i øynene de to første dagene.

Linsealternativer:

Ny linseteknologi gjør at vi kan korrigere både skjeve hornhinner og alderslangsynthet. Hvis du ønsker en større grad av brillefrihet, kan denne type linser være et godt alternativ. For å kunne avklare om du er en kandidat til å få denne type linser, må dette først avklares ved en forundersøkelse ( FUS ). Ønsker du mer informasjon om denne muligheten, ta kontakt med oss.

Valg av annet enn standard linser vil medføre en forhøyet egenandel.

PRAKTISK INFORMASJON

  • Du er på klinikken i 1-2 timer.
  • Møt opp i henhold til innkallingsbrev.
  • Behandlingen tar ca 10 minutter pr. øye.
  • 1.dags kontroll hos oss eller hos egen øyelege.
  • Husk å dryppe begge øyne 3 dager før operasjon.
  • Du kan ikke kjøre bil selv operasjonsdagen.
  • Vi er leverandør under ordningen fritt behandlingsvalg FBV. Be om henvisning til vår klinikk og slipp lange køer. 

Fritt Behandlingsvalg:

Ifocus Øyeklinikk er godkjent leverandør under ordningen Fritt Behandlingsvalg (FBV) på grå stær operasjoner.

Står du i kø for grå stær operasjon ved et offentlig sykehus, kan du be om at henvisningen din sendes til oss. Du får da samme behandling og betaler vanlig offentlig egenandel.

Vi har korte ventetider og behandler grå stær som dagkirurgi. Vi kan i de fleste tilfeller ta forundersøkelsen, og operere begge øyne samme dag.

NB. Det er kun tilreisende med behandling via Pasientreiser som får dekket transport og opphold for sin operasjon. 

Les mer om fritt behandlingsvalg her.

Komplikasjoner og bivirkninger:

Alle operasjoner, inkludert operasjon for grå stær, innebærer en viss risiko. Heldigvis er risikoen for dette inngrepet svært lav. Det er normalt at øyet kjennes litt irritert den første tiden etter operasjonen. Noen få kan oppleve vedvarende plager med røde og tørre øyne. Det er også normalt at man er litt lysømfintlig i dagene etter operasjonen.

Vår erfaring og kompetanse

Vår klinikk ble etablert allerede i 1998 og vi har så langt utført mer enn 35.000 øye operasjoner. Årlig utfører vi ca 2.000 inngrep. Vi var først ute i Norden med laserassistert grå stær kirurgi (LenSx). Staben vår består av 3 øyeleger, 5 optikere, ortoptist, operasjonssykepleier og operasjonstekniker. En del av staben har vært med helt siden oppstart, som sikrer god kontinuitet og faglig styrke. Vår klinikk har en høy internasjonal status, og vi tar jevnlig imot kolleger fra inn og utland som ønsker å ta del i våre operative rutiner og resultat.

Forsikring og avbetaling:

Har du helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, har vi samarbeidsavtale med de fleste forsikringsselskapene i Norge.

Skulle du ønske alternative betalings løsninger, har vi avtale med Resursbank.

Ta kontakt med oss for timebestilling