Om oss

Velkommen til en av landets største og mest moderne øyeklinikker.

Trygghet
Staben vår består av to øyeleger, seks optikere, ortoptist, operasjonssykepleier, operasjonstekniker, resepsjonist, klinisk koordinator og daglig leder. Alle medarbeidere har lang erfaring og faglig styrke. Øyeklinikken har et godt fungerende kvalitetssystem siden 2005.

Kontinuitet
Klinikken ble etablert i 1998 og har så langt utført mer en 35.000 øyeoperasjoner. En del av staben har vært med fra starten.

Åpenhet
Helt siden oppstarten har vi publisert våre faglige forsknings resultater ved nasjonale og internasjonale kongresser, og i fagtidsskrifter.

Presisjon
For å sikre at vi leverer høy kvalitet og best mulig resultat for våre kunder, investerer vi løpende i topp moderne utstyr og sikrer alle våre behandlinger gjennom kvalitetssystemet vårt.

Renommé
Vår klinikk har høy internasjonal status, og vi tar jevnlig imot kolleger fra inn- og utland som ønsker å ta del i vår operative rutiner og resultater. Øyeavdelingen ligger langt fremme teknologisk, og er en av åtte øyeklinikker i Europa som har fått status som «Center of Excellence».

Dr. Med. Kjell Gunnar Gundersen startet øyeavdelingen i Privatsykehuset Haugesund i 1998 og er faglig leder. Han tok sin doktorgrad på Lunds Universitet i Sverige i 1999. Med sin lange erfaring som øyespesialist er han en anerkjent øyekirurg og foredragsholder. Han holder foredrag og underviser nasjonalt og internasjonalt.

Gleden av å kunne forbedre kundens synskvalitet er vår viktigste målsetting. Dette gjelder alle fra unge kunder med synsfeil, til eldre pasienter med grå stær eller annen øyesykdom.

Forskning og erfaring

Klinikken vår setter alltid deg som kunde i sentrum. Et godt resultat for deg er et godt resultat for oss. Som en av få private øyeklinikker har vi helt siden oppstarten i 1998 publisert våre forsknings resultater i fagtidsskrifter og på kongresser i inn- og utland.

Vi har årlig 2-4 forskningsprosjekter gående, og inngikk i 2014 samarbeid med Høyskolen Sørøst-Norge, institutt for Optometri, om doktorstudie innen synskirurgi.

Trygghet med moderne utstyr

Den tekniske standard innen operativ øyebehandling utvikles kontinuerlig til kundenes beste. Vi setter vår ære i å være i front når det gjelder medisinsk teknisk utstyr. Kombinasjonen av faglig tyngde og topp moderne utstyr sikrer det beste operative resultat for dine øyne og ditt syn. Din trygghet er vårt soleklare ansvar. Vi tilbyr operativ behandling av alle typer synsfeil ved hjelp av siste generasjons medisinsk teknisk utstyr.

Ny teknologi

For å bedre operativ presisjon benytter vi Verion posisjoneringssystem i forbindelse med alle linseoperasjoner.

Vi benytter markedets mest utprøvde og veldokumenterte tekniske hjelpemiddel og metoder.

– Jonas Lackmar, Technical Manager

Våre ansatte

Inger Utvik

Inger Utvik

Klinisk Koordinator
Tormod Førland

Tormod Førland

Daglig Leder
Kjell Gunnar Gundersen

Kjell Gunnar Gundersen

Øyelege / Kirurg
Elin Westerlund

Elin Westerlund

Resepsjonist
Grethe P. Gundersen

Grethe P. Gundersen

Tekniker
Kristin Kolstø Jensen

Kristin Kolstø Jensen

Optiker
Steffen Østenstad

Steffen Østenstad

Optiker MSc
Christian Nilsen

Christian Nilsen

Øyelege / Kirurg
Jorunn Håvås

Jorunn Håvås

Optiker
Per Jensen

Per Jensen

Optiker MSc
Astrid Henden

Astrid Henden

RESEP / OPR. TEKNIKER
Tone Yli Rossebø

Tone Yli Rossebø

Operasjonssykepleier
Inger Marie Lysgaard

Inger Marie Lysgaard

Resep / Opr. tekniker
Meta Haaland

Meta Haaland

Ortoptist
Thomas Paul Phillip

Thomas Paul Phillip

Svaksyntoptiker