STÅR DU I HELSEKØ?

Venter du på en grå stær operasjon? Benytt deg av muligheten til Fritt behandlingsvalg!

Fritt behandlingsvalg gir deg rett til å velge behandlingssted hvor som helst i Norge. Langt over 10 000 pasienter i Norge benyttet seg av ordningen i 2019.

HVEM ER VI?

Ifocus Øyeklinikk er en av landets største og mest moderne private øyeklinikker. Vi holder til i nye flotte lokaler i Helsehuset – midt i sentrum av Haugesund. Fra den spede start i 1996, med kun eier/øyelege Kjell Gunnar som ansatt har klinikken vokst seg større år for år. Staben består av 3 øyeleger, 7 optikere, ortoptist, operasjonssykepleier, operasjonstekniker, 4 resepsjonister samt flere backoffice funksjoner.

I våre topp moderne lokaler fra 2015 håndterer vi årlig rundt 10 000 konsultasjoner og utfører rundt 2000 operative inngrep. Totalt sett har klinikken snart utført 45 000 øyeoperasjoner!

Klinikken vår har høy internasjonal status, og vi tar jevnlig imot kolleger fra inn- og utland som ønsker å observere våre operative rutiner og lære av være resultater. Teknologisk sett ligger Ifocus langt fremme, og vi er i dag en av åtte øyeklinikker i Europa som er gitt statusen «Center of Excellence».

Ifocus Øyeklinikk har siden juni 2016 vært godkjent leverandør under ordningen Fritt behandlingsvalg av grå stær operasjoner.

GANGEN I FRITT BEHANDLINGSVALG

  1. Henvisning
  2. Velg hvor du vil behandles
  3. Send Henvendelse
  4. Svar på henvisning
  5. Oppstart av utredning eller behandling

HENVISNING

Du trenger henvisning for å bli undersøkt eller få behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er som regel fastlegen som skriver henvisningen, men en optiker kan også henvise til en øyespesialist. Du må da bli henvist til et sykehus for å bli rettighetsvurdert. Når du har fått brev om din rett til time for grå stær operasjon, kan du fritt velge hvor du ønsker behandling/operasjon.

VELG HVOR DU VIL BEHANDLES

Som pasient i spesialhelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted.

Du kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder i Norge. På helsenorge.no under tjenesten velg behandlingssted finner du informasjon som kan være viktig for deg når du skal velge behandlingssted. Du kan også sammenligne forventede ventetider ved ulike behandlingssteder.

Du kan velge forskjellige behandlingssted i ulike trinn av helsehjelpen. Det vil si at vurdering av helsestanden din kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet. Hos oss kan du bli operert for grå stær.  

Snakk med fastlegen din eller ring veiledning for helsenorge.no på tlf. 23 32 70 00 hvis du ønsker veiledning eller råd for valg av behandlingssted.

SEND HENVISNING

Henvisningen må sendes til et sykehus som har rett til å vurdere om du trenger utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle offentlige og noen private som har avtale med det offentlige har rett til å vurdere det.

SVAR PÅ HENVISNING

Sykehuset som har mottatt din henvisning skal innen 10 dager vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling hos spesialist. Du vil motta et brev fra behandlingsstedet med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

Hvis behandlingsstedet har vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om:

Hvis du har fått brev om at du har rett til nødvendig helsehjelp, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten du finner under Velg behandlingssted på helsenorge.no sine sider, deriblant Ifocus Øyeklinikk.

Du kan bytte behandlingssted mens du står på venteliste.

OPPSTART AV UTREDNING ELLER BEHANDLING

Si i fra hvis du ikke kan møte til avtaler. Da slipper du å betale gebyr, og andre kan få plassen.

Hvis du må gjøre forberedelser før undersøkelsen/behandlingen, vil du få informasjon om dette fra behandlingsstedet.

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig eller privat behandlingssted med avtale eller godkjenning. Hvis du velger et privat behandlingssted uten avtale eller godkjenning, må du betale kostnadene for undersøkelsene og behandling selv.

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du få dekket reiseutgiftene i forbindelse med behandlingen, men betaler en egenandel. Egenandelen varierer etter om stedet du reiser til er innenfor eller utenfor din egen helseregion. Mer info om dette finner du på helsenorge.no – dekning av pasientreiser.

Dersom behandlingsstedet ikke klarer å overholde fristen, kan Helfo hjelpe deg å finne behandling et annet sted. For mer info, sjekk helsenorge.no – fristbrudd.

IFOCUS ØYEKLINIKK MIDT I SENTRUM AV HAUGESUND

Ifocus Øyeklinikk tar imot pasienter fra helt nord til lengst i sør. Med hyppige flyavganger tur/retur Oslo og Haugesund er vi lett tilgjengelig for pasienter fra hele landet.

Vi har avtale med flybuss og hotell, som gjør at du som kunde får en enkel reise helt frem. Hotellet ligger kun 30 meter fra klinikken vår, som gir deg både rabattert oppholdt og kort vei til konsultasjon.

Se www.pasientreiser.no – her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket dine reiseutgifter.

Er du nysgjerrig på å få et nytt SYN på livet? Ta kontakt med oss da vel 😊

Tlf: 52 80 89 00 / klinikk@ifocus.no / www.ifocusoye.no / Helsehuset midt i sentrum av Haugesund 

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.