SVAKSYNTOPTIKK

Vi tilbyr undersøkelse og tilpassing av svaksyntoptikk. Vår svaksyntoptiker har spesialkompetanse og lang erfaring.

Informasjon

Er synsevnen din redusert til 33% eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett til hjelpemidler.

Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Aktuelle hjelpemidler må være både nødvendig og hensiktsmessige for at du skal kunne fungere i dagliglivet eller i arbeidslivet.

Vi samarbeider tett med synskontaktene i din kommune og har avtale med hjelpemiddelsentralen/NAV.

  • Svaksynt = syn redusert til 33% eller dårligere

  • Må diagnotiseres av øyelege

  • Sammarbeid med synskontaktene i din kommune

For time til svaksynt vurdering

 

Det må foreligge en henvisning fra øyelege, fastlege eller optiker for å få time.