Klinikken

Velkommen til en av landets største og mest moderne øyeklinikker. Øyeklinikken har siden starten i 1997 tilbudt kvalitet, kunnskap og høyt servicenivå. Vi er en privat øyeklinikk med offentlig avtale.

Trygghet

Staben vår består av tre øyeleger, syv optikere, ortoptist, operasjonssykepleier, operasjonstekniker, resepsjonist, klinisk koordinator og daglig leder. Alle medarbeidere har lang erfaring og faglig styrke.

Øyeklinikken har kontinuerlig fokus på kvalitet og utvikling, dette for å gi deg som pasient den service og trygghet du fortjener.

Kontinuitet

Klinikken ble etablert i 1997 og har så langt utført mer en 50.000 øyeoperasjoner. En del av staben har vært med fra starten.

Åpenhet

Helt siden oppstarten har vi publisert våre faglige forsknings resultater ved nasjonale og internasjonale kongresser, og i fagtidsskrifter.

Presisjon

For å sikre at vi leverer høy kvalitet og best mulig resultat for våre kunder, investerer vi løpende i topp moderne utstyr og sikrer alle våre behandlinger gjennom kvalitetssystemet vårt.

Renommé

Vår klinikk har høy internasjonal status, og vi tar jevnlig imot kolleger fra inn- og utland som ønsker å ta del i vår operative rutiner og resultater. Øyeavdelingen ligger langt fremme teknologisk, og er en av åtte øyeklinikker i Europa som har fått status som «Center of Excellence».

Dr. Med. Kjell Gunnar Gundersen startet opp sin praksis i 1997 og ble en del av øyeavdelingen i Privatsykehuset Haugesund i 1998. I 2015 etablerte han Ifocus Øyeklinikk hvor han i dag er eier og faglig leder. Han tok sin doktorgrad på Lunds Universitet i Sverige i 1999. Med sin lange erfaring som øyespesialist er han en anerkjent øyekirurg og foredragsholder. Han holder foredrag og underviser nasjonalt og internasjonalt.

Gleden av å kunne forbedre kundens synskvalitet er vår viktigste målsetting. Dette gjelder alle fra unge kunder med synsfeil, til eldre pasienter med grå stær eller annen øyesykdom.

Forskning og erfaring

Klinikken vår setter alltid deg som kunde i sentrum. Et godt resultat for deg er et godt resultat for oss. Som en av få private øyeklinikker har vi helt siden oppstarten i 1997 publisert våre forsknings resultater i fagtidsskrifter og på kongresser i inn- og utland.

Vi har årlig 2-4 forskningsprosjekter gående, og inngikk i 2014 samarbeid med Høyskolen Sørøst-Norge, institutt for Optometri, om doktorstudie innen synskirurgi.

Trygghet med moderne utstyr

Den tekniske standard innen operativ øyebehandling utvikles kontinuerlig til kundenes beste. Vi setter vår ære i å være i front når det gjelder medisinsk teknisk utstyr. Kombinasjonen av faglig tyngde og topp moderne utstyr sikrer det beste operative resultat for dine øyne og ditt syn.

Din trygghet er vårt soleklare ansvar. Vi tilbyr operativ behandling av alle typer synsfeil ved hjelp av siste generasjons medisinsk teknisk utstyr.

Våre ansatte

Kjell Gunnar Gundersen

Øyelege / kirurg

Kjell Gunnar startet med grå stær kirurgi i 1997. Året etter startet han opp øyeklinikken ved Privatsykehuset Haugesund. Han er i dag faglig leder og eier av Ifocus Øyeklinikk. Han tok sin doktorgrad på Lunds Universitet i Sverige i 1999. Med sin lange erfaring som øyespesialist er han en anerkjent øyekirurg og foredragsholder. Han holder jevnlig foredrag og underviser nasjonalt og internasjonalt.

Morten Gundersen

Øyelege / PHD kandidat

9 års erfaring som lege. Studerte medisin ved University of Debrecen i Ungarn. Turnus Haugesund Sykehus samt gjennomført spesialisering ved Haukeland Universitetssykehus. Morten sitt spesialområdet er Grå stær kirurgi, Glaukom samt diabetesbehandling.

Christian Nilsen

Øyelege / kirurg /PHD kandidat

Christian har 12 års erfaring som øyelege – utdannet ved universitetet i Tromsø. Han har i løpet av de siste årene deltatt på flere nasjonale og internasjonale kurs innen øye-helse. Christian sitt spesial område er grå stær kirurgi og oculoplastikk (øyelokkkirurgi). Videre har han opparbeidet seg en bred og generell oftalmologisk kompetanse. Han har startet med sin doktorgrad som omhandler tørre øynes betydning for grå stær operasjon.

Inger Utvik

Daglig Leder

Inger er utdannet innen økonomi, administrasjon og ledelse ved Høyskolen i Haugesund – videreutdanning som medisinsk sekretær. Hun har og flere kurs innen ledelse og prosessledelse. Hun har lang jobb erfaring innenfor helsevesenet og har jobbet for Øyelege Kjell Gunnar Gundersen / Ifocus siden 2013.

Camilla Skåre Espetvedt

Resepsjonsansvarlig

Camilla har utdannelse innen reiseliv og handel samt gjennomført flere kurs innen personal, HMS, Juss, lederskap med mer. Hun har lang ledererfaring fra flere store aktører innen varehandel og ble i januar 2020 ansatt som resepsjonsansvarlig her på Ifocus Øyeklinikk.

Inger Marie Lysgaard

Resepsjonist / Operasjonstekniker

Inger Marie er utdannet fra Næringsakademiet innen hygiene og instrumentbehandling. Hennes arbeidsområder er som steriltekniker samt resepsjonist. Hun har jobbet for Kjell Gunnar / Ifocus siden 2015.

Anne Lise Hovland

Resepsjonist / Operasjons vertinne

Anne Lise har over 20 års erfaring som helsesekretær fra fastlegekontor. Hun startet hos Ifocus nå i 2020 og jobber i resepsjonen samt oppfølging av pasienter som skal inn til operasjon.

Katarina Olsvold

Resepsjonist / Operasjons Tekniker

Katarina Olsvold startet hos Ifocus i 2020. Hun har lang erfaring som helsesekretær og operasjons tekniker fra sykehus og fastlegekontor. Hos oss jobber hun i resepsjonen samt operasjon tekniker.

Grethe P. Gundersen

Tekniker

Grethe er utdannet fysioterapeut i Berlin og har jobbet sammen med sin mann Kjell Gunnar Gundersen i over 20 år. I det daglige jobber hun som tekniker og har ansvar for å gi klinikkens pasienter som skal inn til operasjon den rette tryggheten, omsorg, oppfølging samt informasjon.

Tone Yli Rossebø

Operasjonssykepleier

Tone er utdannet sykepleier og har gjennomført flere kurs innen oftalmologi. Hun har siden 2004 jobbet som operasjonssykepleier. Fra 2009 har hun vært en del av Kjell Gunnar Gundersen sitt operasjonsteam.

Kristin Kolstø Jensen

Optiker/ leder optikere

Kristin har lang erfaring som optiker og var ferdig utdannet ved Høyskolen i Kongsberg i 1993. Året etter gjennomførte hun kontaktlinsekurs ved samme høyskole. Hun har siden 2005 jobbet for Øyelege Kjell Gunnar / Ifocus. Hennes spesialområdet er OCT (scanning av øyet). Hun er leder for optikerne i øyeklinikken.

Per Jensen

Optiker msc / PHD kandidat

Per har jobbet som optiker siden 1992 og fra 2003 jobbet hos Øyelege Kjell Gunnar Gundersen / Ifocus. Han har fordypning innen kontaktlinsetilpasning, arbeidsplassoptometri og optisk rehabilitering av svaksynte. I det daglige er han ansvarlig for tørre øyne feltet på klinikken. Han har en master i klinisk optometri og er nå startet opp på sin doktorgrad med å belyse konsekvensen av tørre øyne for grå stær pasienter.

Rolf Eriksen

Optiker

Rolf har over 20 års erfaring som optiker og har fortløpende fordypet seg i faget innenfor kontaktlinsespesialisering, diagnostika sertifisering samt refraktiv kirurgi. Han har  vært ansatt hos Ifocus Øyeklinikk siden 2015 og jobber i det daglige tett opp imot klinikken sin refraktive kirurgi.

Steffen Østenstad

Optiker msc

Steffen har over 20 års erfaring som optiker og har siden 2010 jobbet for øyelege Kjell Gunnar og Ifocus.   Han er studieansvarlig på klinikken. Ut over sin optometri utdannelse så har Steffen en Master i klinisk optometri fra Salus University, Pennsylvania i USA. Han har også utvidet kontaktlinsekompetanse fra Høyskolen i Buskerud.

Anton Kreike

Optiker

Anton kommer fra Amsterdam i Nederland og har over 20 års erfaring som optiker. I løpet av disse årene har han jobbet som optiker på sykehjem og i butikk. Han har fordypet seg innen kontaktlinser, behandling av nærsynthet hos barn med spesiallinser og diabetes. Anton har jobbet for Ifocus siden våren 2022

Bjørn Gjerdrum

Optiker MSc, PhD / Forsker

Bjørn har over 25 års erfaring som optiker hvorav mer enn 15 år innen refraktiv kirurgi og de 5 siste her hos Ifocus Øyeklinikk. Spesialområde er forundersøkelser og etterkontroller rettet mot grå stær og linseoperasjoner. Ca. halvparten av tiden bruker han på forskningsprosjekter innenfor dette feltet. Bjørn fullførte sin doktorgrad i 2021 innen beregning av kunstige øyelinser for pasienter som er tidligere laserbehandlet.  

Meta Haaland

Ortoptist

Meta var ferdig utdannet ved HBO Ortoptie i Nederland i 1993. Hun har siden den gang jobbet som ortoptist. Hennes spesialfelt er skjeling, samsyn, dobbeltsyn og amblyopibehandling.

Elisabeth Hansen

Økonomiansvarlig

Autorisert regnskapsfører. Elisabeth har over 30 års erfaring fra regnskap og revisjonsbransjen.  Hun har jobbet for Ifocus siden 2013.

Ifocus Optikk

Ifocus Optikk åpnet i samarbeid med Ifocus Øyeklinikk i Helsehuset Haugesund høsten 2015 og dermed ble konseptet butikk / klinikk lansert. Samarbeidet vårt med øyeklinikken  gir våre kunder en ekstra følelse av å bli ivaretatt. Butikkene i Haugesund og Åkrehamn jobber alltid mot målet om å ha det beste utvalget av designer-innfatninger og solbriller i distriktet.

Les mer om Ifocus Optikk og besøk deres nettsted her.

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.