Avansert forskning hos Ifocus Øyeklinikk

Tekst av Finn Finsnes, dr med Tillitsvalgt for PSL Rogaland

Artikkel i Sydvest, Medlemsblad for Legeforeningen

Kjell Gunnar Gundersen har drevet avtalepraksis i øye siden 1996. Han har selv sin doktorgrad i topografisk analyse av synsnervehodets anatomi. Med årene har han bygget opp en stor og effektiv klinikk innen øyehelsetjeneste som fokuserer på fornøyde pasienter og vellykkete operasjoner.

Klinikken som har driftsavtale med Helse Vest er ikke en A4 avtalepraksis. Praksisen er i dag innrettet som en stor operativ og konsultativ klinikk med årlig 10.000 konsultasjoner og tett på 2000 intraokulære inngrep. Med seg i teamet sitt har han 19 ansatte knyttet til klinisk aktivitet og forskning. Høsten 2020 disputerer første PhD kandidat ved klinikken, Bjørn Gjerdrum fra Stavanger, med Bente Monica Aakre og Per Olof Lundmark som veiledere som begge er knyttet til Universitetet i Sør Øst Norge (USN), institutt for optometri.

Nå har iFocus fått tilsagn av Norges Forskningsråd til tre nye PhD prosjekter som alle er rettet mot kartlegging og analyse av avvikende tårefilm i et epidemiologisk, terapeutisk og analytisk perspektiv. Tårefilmens betydning har lenge representert et område med for dårlig kunnskap, men nå skjer det mye i et globalt perspektiv. Her vil Ifocus bidra med sine tre PhD kandidater og Forskningsrådet har skutt til ca. 2.4 millioner i støtte pr kandidat. Akademisk samarbeidspartner i disse tre prosjektene er OsloMet Storbyuniversitetet.

De tre kandidatene, Per Grae Jensen (Cand Scient), Christian Nilsen (Cand Med) og Morten Gundersen (Cand Med) vil arbeide i et tett team. Sammen vil de rekruttere pasienter, gjennomføre behandlingsstudier og ikke minst foreta «state of the art» analyser av tårevæsken på jakt etter objektiv kunnskap knyttet til tårevæskens fysiologi og patofysiologi. Denne molekylærbiologiske analysen vil skje i tett samarbeid med Universitetssykehuset i Oslo. Deres ambisjon er å identifisere objektive diagnostiske faktorer som kan bedre vår forståelse av god eller
dårlig tårevæske, men også lete etter nye behandlingsmetoder.

Klinikken vil knytte prosjektene tett opp mot sin egen operative aktivitet
for blant annet å studere tårevæskens betydning for operativ presisjon.
Klinikken har de siste 10 årene publisert mer enn 15 vitenskapelige
artikler innen dette fagfeltet og ønsker å ta denne forskningen et steg videre. Her er Kjell Gunnar som klinikkeier og øyekirurg tett på og svært opptatt av å nå noen av de mål de har satt seg. Kjell Gunnar fungerer som stedlig veileder, mens Øygunn Aas Utheim er hovedveileder for alle doktorandene.

Arbeidsdagen ved Ifocus starter før kl. 7 på morgenen og etter en kort
middag hjemme kan den lett vare til 21 på kvelden. Lange arbeidsdager,
men i et kreativt miljø med dedikerte medarbeidere, er det en lett bør å bære. «Kunnskap flyter opp, sa min gode kollega Lars Wegner Hausken, en av de første pionerne innen infertilitet i Norge, og det er et sitat Kjell Gunnar har lent seg på i perioder med lange arbeidsdager og tøft press».

Hva synes du er mest givende i arbeidet som øyelege?
Møtet med menneskene, kartlegging av deres øyehelse og veien fram mot
en best mulig løsning er min motivasjonskilde. Som øyelege følger vi
pasientene over mange år, dette gir faget et perspektiv langt utover å løse diverse helseproblem ad hoc.

Hvor lang tid tar det fra henvisning til pasienten får time til konsultasjon?
Vi legger ned utrolig mye tid på å finjustere våre rutiner. Stort sett klare vi å gi pasientene time innen 3 måneder og operativ behandling innen ytterligere en måned.

Hvor ofte kommer en pasient til kontroll?
Dette varierer fra pasient til pasient og ikke minst grunnsykdom, men vi ser ofte pasienter ca. 1 gang pr år utover kontroller knyttet til operative inngrep. Gjør du noen evaluering av arbeidet og hvordan måler du pasienttilfredshet? Vi foretar jevnlig kvalitetskontroller i regi av ulike forskningsprosjekt. Her benyttes vitenskapelig validerte spørreskjema som et hjelpemiddel for objektiv analyse.

Hvilken aldersgruppe er pasientene dine i?
Enten under 10 år eller fra 50 år og eldre. Medianalder er 71 år og har vært stabil siste ti år. Er det et eller noen forskningsfelt som du tror kan bedre måten man jobber som øyelege på? Her finnes det mange mulige prosjekt. Øyefaget har vært heldig med hensyn til en rivende teknologisk utvikling som har gitt helt nye muligheter til avansert diagnostikk og behandling. Vi er som fag mindre avhengig av å være knyttet til et stort sykehus, har man kunnskap og utstyr, kan det meste behandles i egen klinikk. Imidlertid er vi svært opptatt av kontakten med våre sykehus, lokalt, regionalt og nasjonalt. Sammen kan vi tilby bedre løsninger gjennom gode ansvarsfordelinger.

Hvilke utfordringer har man i øyelegefaget?
Vi er et lite fag og et fag som har mange eldre pasienter. Rekruttering
og videreutdanning er en flaskehals. På den annen side, faget er fleksibelt med utrolig spennende muligheter for den som ønsker å bidra og der det er få grenser for hva en kan utføre. Det er videre et godt samarbeidsklima med leverandørindustrien nasjonalt så vel som internasjonalt.

Hvordan forløper en ‘vanlig’ arbeidsuke hos deg?
Jeg kjører en skeiv arbeidsuke der jeg arbeider 7-21 mandag til onsdag.
Torsdag er vanlig dag til 16 og fredagen er øremerket forskning, reising og
rekreasjon. Denne arbeidsuken har fungert godt de siste 15 årene og gir en god balanse mellom pasientkontakt og forskning/annen aktivitet.

Hvilke pasienter henvises til deg, er det generell oftalmologi eller er det et felt der du har spisskompetanse?
Selve kjernen i Ifocus er operativ behandling av grå stær og ulike synsfeil.
De siste to årene har vi utvidet tilbudet til operativ behandling av grønn
stær/glaukom i tillegg. Vi implanterer mikroshunts for å redusere øyetrykket og dette har gitt gode resultat som er publisert.

Hva er det som driver deg?
Ønsket om å skape noe er sterkt. Fra å arbeide alene fram til 2000 har
arbeidsstokken økt gradvis og teller i dag snart 20 medarbeidere. Mange
på lønningslisten, men også en stor kilde til inspirasjon. Sammen skaper
vi trivelige rammer for ansatte og pasienter – det gir ekte glede.

Hvorfor dette store engasjementet?
Med mor fra Sunnmøre og en ambisiøs far er vel noe genetisk, men under
utdannelsen har jeg møtt gode rollemodeller som har stimulert både
arbeidsglede og forskertrang.

Hvordan er det mulig å drive med klinisk arbeid i full tid av beste kvalitet og dertil ha overskudd til forskningsarbeid av disse dimensjoner?
Det handler om prioritering og organisering. Du må ønsker dette sterkt,
være villig til å ta på deg nye arbeidsoppgaver, men også bygge opp et team som drar i samme retning. Kontakten med både akademia og leverandørindustrien har gitt klinikken oppgaver som igjen trigger ny aktivitet. Uansett oppdragsgiver, å bli spurt om å bidra en gang er gjevt, men enda bedre er det å få en ny forespørsel. Tilslutt vil jeg nevne internasjonale kolleger. Jeg har vært heldig å få møte enere fra ulike
felt som har vært til stor inspirasjon i mitt eget arbeid.

Hva har du og bedriften oppnådd forskningsmessig de siste årene og hvor
går veien videre?

Vi har satt Ifocus på det internasjonale forskerkartet og får i økende grad nye oppgaver presentert. For å imøtekomme dette ansvaret har vi bevisst styrket vår vitenskapelige profil. Ved utgangen av 2020 har vi 2 post doc
medarbeidere og tre PhD kandidater som alle er i fulle stillinger. Personlig benytter jeg ca 40% av arbeidstida til klinisk forskning. Våre fokusområder er og vil antagelig forbli forskning relatert til tårefilm og operativ presisjon, men jeg ser mange nye muligheter framover. Tårevæsken spås av tungeinternasjonale kapasiteter å bli det «nye blodet». Her kan vi uten dramatisk intervensjon bidra til bedre diagnostikk og behandling av mye mer enn øyets sykdommer. Det er spennende!

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.