SLIPPER BRILLER MED RASKT INNGREP

Refraktivt linsebytte utføres for å korrigere synet og slippe briller. Inngrepet er raskt, det gjør ikke vondt, rekonvalesenstiden er kort og resultatene gode med forbehold om realistiske forventninger.

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Refraktivt linsebytte er en rask og enkel operasjon for folk i moden alder som ønsker å kvitte seg med brillene. Inngrepet er spesielt aktuelt for håndverkere og andre som må gå med vernebriller utenpå vanlige briller. Det passer også godt for dem som har varierende nær- og avstandsoppgaver. Også folk som driver mye utendørsaktiviteter har stor glede av resultatene.

– Pluss/minus 50 år er «debutalderen», forteller doktor Kjell Gunnar Gundersen, eier av iFocus Øyeklinikk AS i Haugesund.
Inngrepet er det samme som grå stær-operasjon, bortsett fra at man der fjerner en uklar linse.

– Under inngrepet fjerner vi pasientens egen linse og erstatter den med en kunstig linse, forklarer Gundersen.
Før operasjonen gjør klinikken en grundig undersøkelse for å kartlegge om man er en god kandidat. Inngrepet er uaktuelt dersom du har alvorlig øyensykdom.

– Vi opererer kun friske øyne, understreker han.

Gjør ikke vondt

Inngrepet er hurtig og tar knappe ti minutter per øye. Det utføres kun med dråpebedøvelse og er bortimot smertefritt både under og etter inngrepet. Etterpå kan man føle litt press, trykk eller rusk-fornemmelse. De fleste opplever kun litt ubehag etter operasjonen. Generelt sett er narkose og sprøyter lite aktuelle innen øyefaget.

– Godt over 90 % gjøres med lokalbedøvelse med dråper. For 25 – 30 år siden satte de en stor sprøyte med medikamenter bak øyet, forteller Gundersen.
Da han begynte i faget for 25 år siden, tok samme operasjon fra 1-1/2 til to timer.

– Det har skjedd en ekstrem teknologisk utvikling. Det går fortere men også resultat og presisjon har blitt veldig, veldig mye bedre. Alt vi gjør, gjør vi med små snitt så vidt over to millimeter brede. Dette er i ordets rette forstand mikrokirurgi.

– Allerede dagen etterpå vil de fleste kunne kjøre bil. Noen går på jobb dagen etterpå. Restitusjonstiden er ekstremt kort, sier han.
Selv om mange fungerer godt synsmessig allerede neste dag, kan det være en adapsjonstid på alt fra noen dager til måneder mens man tilvenner seg.

Suksesskriterier

Klinikken tilbyr oppfølging hvor etterkontrollene inngår i prisen. Komplikasjoner er sjeldent, og de fleste kan behandles om de oppdages i tide.

– De viktigste suksesskriteriene for operasjonen, basert på over 20 års erfaring, er å kommunisere dønn ærlig hva som er bra og mindre bra, slik at pasienten har korrekte forventninger. Hvis vi bare serverer et glansbilde, mister vi pasientens tillit, konstaterer Gundersen.

Derfor bruker de også mye tid på å fortelle pasientene hvilke resultater de kan forvente. Cirka 95 % av pasientene blir brillefri og 96 % melder at de er fornøyd eller svært fornøyd.

– For 4 % av de vi opererer er treffsikkerheten ikke så god. Det opplyser vi på forhånd. Hvis det skjer, tilbyr vi oppfølging uten ekstra kostnader etterpå.

– Dette er en effektiv metode, en rask metode med rask rekonvalesenstid, og som gir gode resultater, understreker Gundersen, med forbehold om at man har realistiske forventninger.

«Center of Excellence»

Klinikken ligger i Haugesund, men en god del pasienter kommer også fra regionen rundt, inkludert Stavanger og Bergen. Mellom 10 og 15 % kommer fra resten av landet. Rundt 75 % av kapasiteten opptas av pasienter fra det offentlige. Totalt sett har klinikken utført snart 45 000 øye-operasjoner siden starten i 1997. For privatkunder tilbyr de en nedbetalingsordning hvor man kan fordele beløpet over 1 – 3 år.

Gundersens råd til valg av klinikk er å se på hvilken erfaring de har med det inngrepet man skal foreta.

– Det å finne noen som har lang klinisk erfaring er et av de viktigste kriteriene, noen som har vært lenge i bransjen. Dette er et håndverk, påpeker han, da blir man stort sett bedre jo mer man utfører det.

iFocus Øyeklinikk er en av åtte klinikker i Europa med status som «Center of Excellence». Klinikken har årlig 2 – 4 forskningsprosjekter gående og har publisert over 15 vitenskapelige artikler de siste 5 – 6 årene. Gundersen mener dette gir nytteverdi både for pasienter og klinikk. Selv er han en anerkjent øyekirurg og foredragsholder som foreleser både nasjonalt og internasjonalt.

Klinikken driver også en doktorgradsstudie innen synskirurgi i samarbeid med Høyskolen Sørøst-Norge. For tiden har de en doktorgradsstudent, to til skal begynne i år og enda en i 2020. Klinikken vil da ha fire doktorgradsstudenter, noe som er ganske enestående for en klinikk på denne størrelsen.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert hos Dagbladet Pluss og kan leses på deres nettsted her.

Se vår prisliste her.

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.