Grønn stær (Glaukom)

Grønn stær er den vanligste årsaken til varig synsnedsettelse.

Grønn stær er en betegnelse på en gruppe sykdommer som forårsaker en fremskridende skade på synsnerven i øyebunnen, noe som deretter medfører en reduksjon av synsfeltet. Tidlig diagnose, god oppfølging og behandling er viktig for å unngå at sykdommen utvikler seg.

Det finnes ulike former for grønn stær og den vanligste formen er primært åpenvinkelglaukom, som vanligvis rammer eldre mennesker. Denne typen er som oftest forbundet med forhøyet trykk inne i øyet.

Andre former:

Normaltrykksglaukom – skade på synsnerven selv om øyetrykket er normalt

Sekundærglaukom – sykdom eller øyeskade som forårsaker høyt øyetrykk / skade på synsnerven

Medfødt glaukom – sykdom påvist umiddelbart etter fødsel eller like etterpå

Trangvinkelglaukom – akutt glaukom, fordi trykket i øyet har steget på kort tid

Hvordan stiller vi diagnosen?

Grønn stær utredes med en øyeundersøkelse. Undersøkelsen består vanligvis av en undersøkelse av øyet med mikroskop, måling av øyetrykket samt en synsundersøkelse. Avhengig av legens vurdering kan også bilde diagnostisk undersøkelse av synsnerven og netthinnen være aktuelt.

  • Jeg vil motta mer informasjon om Grønn stær (Glaukom)

Symptomer og kjennetegn

  • høyt øyetrykk
  • familierelatert
  • asymptomatisk
  • Vanligst blant personer fra 50 år og oppover

Hvordan behandles

All behandling av glaukom er rettet mot å stoppe sykdomsutviklingen og hindre rask og synstruende forverring. For å oppnå dette, benytter vi ulike metoder for å redusere øyetrykket. Trykkreduserende øyedråper er den vanligste behandlingen, men for noen pasienter er dette for krevende. Da benytter vi oss av en laserbehandling (SLT) eller en operativ behandling (iStent).

SLT – en laserbehandlingsmetode som øker drenasjen i trabekelverket (vev i øyets fremre del). Behandlingen er smertefri og er over i løpet av 3-5 minutter.

iStent – en operativ behandling. En implanterer et liten dren inn i øyet for å øke drenasjen av kammervæske og derigjennom redusere øyetrykket. Fordelen med iStent er at inngrepet er minimalt og det trengs kun å utføres en gang. Det regnes som en meget trygg type kirurgi.

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.