Linsebytte (RLE) fra 45 år

Rundt 45 års alderen, vil de fleste oppleve at lesesynet svikter. Øyets linse mister sin naturlige elastisitet, og en opplever problemer med å fokusere synet og se klart på nært hold.

Dette kan nå behandles effektivt og smertefritt! Vi bruk samme operasjonsmetode som det benyttes for å behandle grå stær – en av verdens vanligste operasjoner.

To linsemuligheter

Ved en linsebytteoperasjon (RLE) skiftes den naturlige linsen i øyet ut med en kunstig linse med flere styrker i. Den kunstige linsen vil gjøre det mulig å se godt både på nært hold og på avstand. Vi benytter stort sett to ulike typer RLE linser:

EDOF linsebytte – Vivity

Med denne linse får du et svært bra syn på mellomavstand (inntil 50 cm.) og på langt hold uten briller. Denne linsen gir ikke noe lystap og har få om noen optiske bivirkninger

Trifokalt linsebytte – PanOptix eller Finevision


Til forskjell fra EDOF linsen, får du med en trifokal linse godt syn også på nært hold (inntil 40 cm.). Denne linsen har en liten ulempe med lett lystap på nært og i gitte situasjoner.

Med begge disse linsetypene kan vi i tillegg behandle skeive hornhinner.

Valg av linse

Under forundersøkelsen din får du en svært grundig undersøkelse av dine øyne. Vi kartlegger type synsfeil og diskuterer dine behov. Endelig valg av linsetype bestemmes i hovedsak av yrke og fritidsaktiviteter.

Risiko for bivirkninger eller komplikasjoner

Alle kirurgiske inngrep innebærer en viss risiko, det er dog sjelden (1-4/5000 operasjoner) at vi opplever alvorlige bivirkninger eller komplikasjoner.

De fleste komplikasjoner er mulig å etterbehandle dersom de oppdages i tide. Derfor er det viktig at du kontakter oss dersom det er noe du er urolig for etter operasjonen. For å minimere risikoen for infeksjoner, er det svært viktig at du følger de rådene du får i forkant av selve operasjonen nøye.

Lette bivirkninger som kan forekomme:

  • Jeg vil motta mer informasjon om Linsebytte (RLE) fra 45 år

Helseforsikring

Ifocus Øyeklinikk har avtale med alle de største forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring. En helseforsikring garanterer kunden en vurdering og eventuell påfølgende behandling hos legespesialist innen en gitt kort tidsfrist. Har du en slik forsikring? Bruk den! Les mer om helseforsikring her.

Betaling / Delbetaling

Operasjonen skal betales før oppstart. Betaling skjer ved ankomst klinikk med bankkort/kredittkort.

Ikke møtt til avtalt time – se våre regler under avsnittet Priser

Ifocus Øyeklinikk har avtale med Ressursbank om delbetaling. Vi kan være behjelpelig med søknaden eller en kan søke selv på: www.resursbank.no

Ressursbank gir deg mulighet til å dele opp kostnaden over f.eks. 24 måneder. Det betyr at du kan betale et fast beløp hver eneste måned i to år. Du kan når som helst betale inn ekstra eller slutt betale delbetaling avtalen før 24 måneder er gått.

Delbetaling over 24 måneder gjelder for beløp opp til 70 000,-

Søknad om delbetaling må gjøres i god tid før operasjonsdagen.

  • Send oss en forespørsel så svarer vi på dine spørsmål så snart som mulig.